تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60060-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی پایان محدودیت سرعت 120 کیلومتر

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 120 , یکصد و بیست , محدودیت , پایان ,