تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W028-10016-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی محل تجمع ایمن

Assembly Point , محل , تجمع ایمن ,