تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R076-10030-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر برق فشار قوی

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,