تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N069-10728-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی ایست مراقب لیفتراک ها باشید

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,