تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B005-10053-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خشک کن دست

Hand , Drier , دست , خشک کن , شستشو , شستن ,