تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N063-10293-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر برق ولتاژ بالا

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,