تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R050-10728-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی ایست مراقب لیفتراک ها باشید

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,