تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B005-10123-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی برای انجام هر کاری مجوز لازم است

Permit , پرمیت , مجوز ,