تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R063-09982-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی پارک ممنوع

Parking , پارکینگ , توقف , ایستگاه ,