تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y086-10049-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی محدودیت سرعت لیفتراک 15 کیلومتر

Forklift , Speed , 15 , سرعت , 15 , لیفتراک ,