تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y086-10238-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی ایستادن زیر جرثقیل ممنوع

Crane , Standing , جرثقیل ,