تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y016-10281-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر بارهای معلق

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,