تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P007-60280-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی عملیات راه سازی ، خطر

راهنمایی , رانندگی , راه , جلوتر , عملیات , راه سازی , خطر , danger , مشغول , کار , جاده , Road Work ,