تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60288-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی پارک ممنوع

راهنمایی , رانندگی , parking , پارکینگ , نکنید ,