تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60290-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی حداقل سرعت 25 کیلومتر

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 25 , بیست , حداقل ,