تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60292-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی حداقل سرعت 15 کیلومتر

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 15 , بیست , حداقل ,