تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W019-10263-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر قطعات دوار

Rotating , Rollers ,  , دنده , دوار , چرخیدن , چرخ , چرخاندن , غلطک ,