تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R005-10440-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی تحت کنترل دوربین مدار بسته

camera , ضبط , تصویر , فیم ,