تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ G011-10016-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی محل تجمع ایمن

Assembly Point , محل , تجمع ایمن ,