تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60083-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی حداقل سرعت 20 کیلومتر

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 20 , بیست , حداقل ,