تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60087-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی حداقل سرعت 60 کیلومتر

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 60 , شصت , حداقل ,