تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60092-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی پایان حداقل سرعت 40 کیلومتر

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 40 , چهل , حداقل , پایان ,