تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60094-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی پایان حداقل سرعت 60 کیلومتر

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 60 , شصت , حداقل , پایان ,