تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60097-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی پایان عبور فقط با زنجیر چرخ

راهنمایی , رانندگی , عبور , خودرو , سواری , زنجیرچرخ , پایان ,