تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W019-10316-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی قابل استفاده برای آتش سوزی ناشی از مایعات قابل اشتعال

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق ,