تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R047-50029-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی شیلنگ آتش نشانی

Hose , هوز , شیلنگ , شلنگ ,