تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ G045-50046-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی دوش اضطراری

Shower , Eye , Wash , Emergency , اضطراری , دوش , چشم , شوی , شور ,