تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P003-60140-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی ورود به راه اصلی از چپ

راهنمایی , رانندگی , ورود , اصلی , راه , خیابان , چپ ,