تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P003-60158-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی جهت وزش باد شدید از راست

راهنمایی , رانندگی , وزش , جهت , باد , راست ,