تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B005-10307-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی از دستکش عایق برق استفاده کنید

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,