تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y027-10039-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی محدودیت سرعت 15 کیلومتر

Speed , 15 , سرعت , 15 ,