تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W008-10068-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی محل سیگار کشیدن

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,