تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W031-10280-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر گرد و غبار سرب

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,