تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y015-10300-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر ولتاژ بالا

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,