تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W023-50050-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی محدودیت سرعت 20 کیلومتر

Speed , 20 , سرعت , 20 ,