تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N019-09982-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی پارک ممنوع

Parking , پارکینگ , توقف , ایستگاه ,