تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N017-10047-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی محدودیت سرعت لیفتراک 5 کیلومتر

Forklift , Speed , 5 , سرعت , 5 , لیفتراک ,