تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R017-10280-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر گرد و غبار سرب

Lead , Hazard , گرد , غبار , سرب ,