تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W015-10314-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی جهت استفاده در آتش سوزی ناشی از جریان برق

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , برق , الکتریکی ,