تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B005-10735-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی پوشیدن کلاه ایمنی ، کفش ایمنی و جلیقه های شب نما درتمام ساعات در این مکان الزامی است

Safety , Helmets , Footwea , Visibility , Clothing , Site , اجباری , جلیغه , شبرنگ , ساعت , لازم ,