تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P007-60249-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی جاده از راست باریک می شود 200 متر

راهنمایی , رانندگی , راست , راه , جلوتر , باریک , جاده , 200 ,