تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P007-60253-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی جاده از چپ باریک می شود 100 متر

راهنمایی , رانندگی , چپ , راه , جلوتر , باریک , جاده , 100 ,