تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R036-10272-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خاموش کننده دی اکسید کربن

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق ,