تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W012-10274-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خاموش کننده کف آتش نشانی

Foam , Fire , Extinguisher , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , فوم ,