تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W012-10318-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی کپسول دی اکسید کربن قابل حمل

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , Co2 , پرتابل ,