تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R063-10451-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی سیگار نکشید

Smoking , ممنوعه , دخانیات , استعمال ,