تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W012-10411-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر سقوط ابزار

Falling , افتادن , ابزار , اجسام , لوازم ,