تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W009-10160-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خاموش کننده آب

Extinguisher , Water , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,