تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W016-10303-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی از کفش عایق برق استفاده کنید

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,