تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60291-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی پایان حداقل سرعت 25 کیلومتر

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 25 , بیست , حداقل , پایان ,